Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring heeft betrekking op de website prediag-school.mobiliteit.brussels.

Overeenstemming

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzamelen de normen die toepasselijk zijn inzake de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap. Deze regels zijn verdeeld over drie niveaus: A, AA en AAA.

Deze website beantwoordt aan de bepalingen van de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten, gelet op het (de) onderstaande geval(len) van gebrek aan overeenstemming.

Inhoud niet toegankelijk

De hierna genoemde inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

Geen overeenstemming met de gewestelijke ordonnantie

-

Opmaak van de huidige toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd opgesteld op 15 september 2021.

Methode die werd gebruikt om deze verklaring op te stellen:

  • een evaluatie door NSI

De verklaring werd een laatste keer geanalyseerd op 15 september 2021.

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen om informatie betreffende de inhoud van de huidige website, om een gebrek aan overeenstemming te melden of gewoon om ons uw mening of suggesties te bezorgen, kunt u contact opnemen met:

Brussel Mobiliteit
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel.: + 32 2 800 32 63
svp@gob.brussels

Procedure die toelaat de bepalingen in acht te nemen

Nog te bepalen.